rechter-hamer

Advocaat, notaris, rechtbank

De advocaat

Een advocaat is noodzakelijk wanneer jullie gaan scheiden; voor het indienen van het scheidingsconvenant en het ouderschapsplan. Alle afspraken die jullie tijdens het mediationproces met elkaar maken, worden vastgelegd in een scheidingsconvenant. Dit document wordt door de advocaat ingediend bij de rechtbank. De rechtbank moet het scheidingsconvenant vervolgens bekrachtigen. Hierna wordt de scheiding opgenomen in het gemeenteregister om het definitief te maken.

De notaris

Een notaris heeft verschillende werkzaamheden bij een scheiding.

  • Het opstellen van een akte van verdeling  (overdracht eigendom van de echtelijke woning van de gemeenschap naar een van de partijen).
  • Analyse van huwelijkse voorwaarden die tijdens het scheiden worden afgehandeld.
  • Analyse van schenkingen of erfenissen die onder de uitsluitingsclausule zijn toegevallen aan een van de partijen.
  • Opstellen, wijzigen of schrappen van een testament.
  • Eigendomsakte en/of hypotheekakte voor nieuwe woning.
  • Hypotheekakte voor financiering van de afkoop van overwaarde.

De rechtbank

Het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding wordt bij de rechtbank ingediend. De rechter gaat er hierbij vanuit dat het echtscheidingsconvenant in goed overleg tot stand is gekomen.

Vanaf dan eindigt de gemeenschap van goederen (indien van toepassing). Vanaf het moment dat het verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend, blijft alles wat men daarna aan vermogen of schulden verwerft dus privé. Voordeel hiervan is dat een toekomstige ex-partner eerder een nieuw huis kan kopen zonder dat deze in de gemeenschap van goederen valt. Daarnaast zijn de echtgenoten dus niet langer (hoofdelijk) aansprakelijk voor schulden die de andere echtgenoot aangaat nadat het verzoek tot echtscheiding is ingediend.

De afhandeling bij de rechtbank duurt gemiddeld zo’n 6 tot 8 weken. U bent officieel gescheiden nadat de stukken zijn ingeschreven in het gemeenteregister. Dit duurt ca. 1 week.