stappenplan-echtscheiding1

Stappenplan

Stappenplan 

Probeer niet alles tegelijk te willen regelen, maar pak het stap voor stap aan. Zo weet je zeker dat je niets vergeet en kun je alles puntsgewijs afhandelen.

Stap 1: scheidingsmelding

Je wilt scheiden, maar hoe vertel je dit aan je partner? Vertel het je partner altijd persoonlijk. Geef je partner de ruimte om de situatie te laten bezinken, zodat hij/zij ook kan bedenken hoe het nu verder moet.

Stap 2: mediator of advocaat

Een echtscheiding wordt uitgesproken door de rechter. Daarvoor hebben jullie een advocaat of een mediator nodig. Wat de juiste hulp is voor jullie scheiding is afhankelijk van de manier waarop jullie getrouwd zijn, jullie financiële situatie en hoe jullie willen scheiden. Een mediator is gericht op harmonie. Een mediator probeert de scheiding samen met jullie goed en zonder frustraties te laten verlopen. Als jullie beiden een advocaat in de arm nemen, komen jullie tegenover elkaar te staan. De procedure duurt dan vaak langer, kost meer geld en verloopt soms met een hoop getouwtrek. 

Stap 3: financieel plan

Een echtscheiding regelen betekent voornamelijk afspraken maken. Wie gaat er voor de kinderen zorgen, wat is de hoogte van de onderhoudsverplichting (alimentatie), hoe verdelen we de bezittingen en schulden? Hoe meer jullie samen bespreken voordat jullie naar de mediator gaan, hoe korter het hele proces zal zijn. Op die manier hebben jullie minder tijd nodig bij de mediator en zal de scheiding dus ook minder geld en tijd gaan kosten. De mediator zal al jullie afspraken vastleggen in het scheidingsconvenant. Dit wordt vervolgens bekrachtigd door de rechter. 

Stap 4: afspraken over de kinderen

Als ouders hebben jullie een zorgplicht voor de kinderen. Het maakt daarvoor niet uit of je getrouwd bent of gescheiden, samenwoont of uit elkaar bent: de zorgplicht blijft.
Maar de kinderen kunnen niet op twee plekken tegelijk wonen, dus daar moeten jullie afspraken over maken; de omgangsregeling.
Als jullie willen scheiden dan moeten jullie ook een ouderschapsplan maken. De afspraken die jullie maken over de zorgtaken, de opvoedingstaken, maar ook over de kinderalimentatie komen hierin te staan. Het ouderschapsplan maakt onderdeel uit van het verzoekschrift tot echtscheiding.

Stap 5: de rechter

Een verzoek tot echtscheiding wordt aangevraagd bij de rechter. Als jullie overal afspraken over hebben gemaakt, dan is de scheiding bij de rechtbank alleen een formaliteit. 

Stap 6: scheiding definitief

Jullie zijn pas officieel gescheiden als de uitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De beschikking moet binnen 6 maanden ingeschreven zijn.