gehuwd-scheidingsmediator

Scheiden en kinderen

Kinderalimentatie

Ouders zijn verplicht om de kosten van de opvoeding, verzorging en studie van hun kinderen te betalen. De onderhoudsverplichting houdt op als het kind 21 jaar is.
Op het moment dat het kind 18 jaar is, vervangt men de alimentatie voor een afspraak tussen de betalende ouder en het kind. Indien het kind een eigen inkomen heeft of studiefinanciering ontvangt, kan een ander bedrag worden afgesproken.


Het uitgangspunt voor kinderalimentatie is dat de levensstandaard van het kind niet mag dalen na de scheiding. Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal:

 • de behoefte van het kind 
 • de draagkracht van degene die de kinderalimentatie moet gaan betalen. 

Er wordt eerst gekeken wat het kind in financiële zin nodig zouden hebben, de zogenaamde behoefte. Als de behoefte van het kind berekend is, wordt er gekeken naar de draagkracht van beide ouders. Met andere woorden: wat kunnen beide ouders bijdragen aan de financiële behoefte van de kinderen?


De meeste mediators en advocaten beschikken over professionele software (conform tremanorm) waarmee de hoogte van de kinderalimentatie nauwkeurig berekend kan worden. Indien de hoogte van de alimentatie door beide ouders akkoord wordt bevonden, wordt die berekening aan de rechter voorgelegd. Deze zal bij een gezamenlijk ingediende alimentatieberekening, hier in meegaan.


Bij co-ouderschap gaat men ervan uit dat beide partners na de scheiding ieder voor ongeveer de helft van de zorg op zich nemen. De kosten voor verblijf en woning zijn voor rekening van de verzorgende ouder. De overige kosten van zorg voor de kinderen verdeelt men gelijkelijk over beide ouders. Dit gebeurt op basis van de draagkracht van de ouders.


Ouderschapsplan

Sinds 1 maart 2009 is het ouderschapsplan verplicht bij een scheiding. De rechter beoordeelt het ouderschapsplan inhoudelijk bij het indienen van het echtscheidingsconvenant. Kinderen hebben het recht hun beide ouders te blijven zien na een scheiding. In de meeste situaties heeft het kind er belang bij om contact te houden met beide ouders. De afspraken die jullie nu – tijdens jullie scheiding – daarover maken, waarborgen dit recht. Een ouderschapsplan bevat afspraken over:

 • de verdeling van de dagelijkse zorg;
 • het hoofdverblijf van het kind;
 • communicatie en overleg;
 • de verdeling van de kosten voor de kinderen;
 • praktische afspraken over: spullen, verjaardagen, vakanties;
 • alles wat verder voor jullie en van de kinderen van belang is.


Het ouderschapsplan is een groeimodel, waarbij nieuwe omstandigheden en behoeften kunnen vragen om een aanpassing van de eerder gemaakte afspraken.

Goede afspraken maak je door te denken en voelen als ouder:

 • Wat vind ik als vader/moeder belangrijk? 
 • Wat vindt mijn kind van deze afspraak?

En niet te denken als ex-partner:

 • Ik vind het vervelend als ik jou zie, dus ik wil niet dat de kinderen vaak bij jou komen.