Wat is mediation

Wat is mediation

Als het je niet lukt om er met de ander uit te komen, kan een aanpak samen met een mediator een goede mogelijkheid zijn. De mediator ondersteunt het communicatieproces zodanig, dat jullie werkelijk met elkaar in gesprek komen. Dit gebeurt op een respectvolle manier op basis van vrijwilligheid, in een veilige en neutrale omgeving, waarbij geheimhouding en onpartijdigheid is gewaarborgd. De mediator zal de communicatie en onderhandelingen begeleiden om tot een optimale oplossing te komen voor beide partijen.

Voordelen mediation

  • Een gezamenlijke oplossing die in een mediationproces is ontstaan, heeft meer toekomst dan een oordeel door de rechter; “en daar moet u het mee doen….”.  
  • De kosten voor mediation zijn fors lager dan via de juridische weg.
  • Tenslotte is er een behoorlijk voordeel in tijd.

Doel van mediation

Het doel van mediation is een oplossing tot stand te laten komen waarin beide partijen zich kunnen vinden en die in hun belangen op aanvaardbare wijze tegemoet komt. De mediator laat partijen de gang maken van standpunten naar belangen en ondersteunt hen in de verbetering van hun communicatie. Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie. Het kan zelfs werken als een van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij weigert nog langer met de andere partij te praten.

De mediator

De mediator is een specialist in het begeleiden van onderhandelingen. De mediator oordeelt niet, maar helpt jullie om een oplossing te vinden. De mediator is onafhankelijk. Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten samen aan een oplossing willen werken (inspanningsverplichting). Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de onderhandelingen. De afspraken komen op papier te staan in een overeenkomst.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding 

In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er juist ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de eventuele gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator.

Vrijwilligheid

Een mediation kan alleen starten als jullie allebei aan mediation willen meedoen. De kans op een succesvolle mediation is alleen mogelijk, indien jullie allebei uit eigen bereidheid voor mediation kiezen. Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor veel verschillende conflicten. Misschien ook wel voor jullie conflict. Het is dus belangrijk een weloverwogen keuze te maken. Als jullie kiezen voor mediation, is het uitgangspunt dat jullie allebei actief meewerken om de mediation goed te laten verlopen. Het uitgangspunt is dat beide partijen een oplossing willen vinden voor de conflictsituatie.